Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop 'Cor Lesterhuis' geen invloed heeft. 'Cor Lesterhuis' kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.
Privacy
Alle gegevens die u invoert, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan 'Cor Lesterhuis' zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat 'Cor Lesterhuis' zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.
Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.
Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd met de wet zijn, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen die elders op deze website worden gedaan.